TERVETULOA!

TRACES on Erasmus+ - ohjelman rahoittama kehityshanke, joka toteutetaan kesäkuun 2019 ja tammikuun 2021 välisenä aikana.

Tälle sivustolle kokoamme tietoa projektin tuotoksista, järjestämistämme tapahtumista, sekä muista tuotetuista sisällöistä.

Digitaalisen oppimisympäristön löydät täältä!

Digitaalinen vallankumous muuttaa nuorten tapaa kokea maailma, saada tietoa, kommunikoida ja oppia. Nuorille on nykyään tarjolla rajattomasti erilaisia oppimismahdollisuuksia, joista valita. Harjoittelemalla digi- ja medialukutaitoa voidaan varmistaa, että nuoret osaavat hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia verkossa työskentelyyn, opiskeluun ja suhteiden luomiseen tehokkaasti, mutta myös turvallisesti.

TRACES-projektin päätavoitteet ovat

 1. Tukea nuorten ammattilaisten jatkuvaa ammatillista kehitystä;

 2. Kehittää digi- ja medialukutaitoa koskevaa koulutusmateriaalia heikommassa asemassa oleville nuorille;

 3. Laatia suositusdokumentti, jolla edistetään heikommassa asemassa olevien nuorten vastuullista digitaalista kansalaisuutta.

  Tämän saavuttamiseksi neljä hankekumppania kehittävät ja testaavat innovatiivisia työkaluja viiden tuotoksen puitteissa:
  1. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon oppimisresurssit
  2. Täydennyskoulutusohjelma nuorisotyöntekijöille
  3. Yhteistoiminnallinen verkko-oppimistietokanta
  4. Toimintapoliittinen asiakirja "Poliittiset suositukset kaikkien nuorten digitaalisen kansalaisuuden edistämiseksi digitaalisen nuorisotyön kautta Kyproksessa, Suomessa, Irlannissa ja Romaniassa"
  5. Ohjeet digitaalisen median kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille

 Suomessa hankkeesta vastaa Innoventum Oy ja hanke toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden, sekä kulttuuripalveluiden kanssa.

Projektipartnerit

Lue lisää projektin partneriorganisaatioista