IO2 - Täydennyskoulutuskäsikirja

Digitaalisen ja sosiaalisen median täydennyskoulutuskäsikirja nuorisotyöntekijöille

Nuorisotyön ammattilaisten kyky uppoutua uusiin digitaalisen ja sosiaalisen median lähteisiin jokapäiväisessä työssään on tärkeässä roolissa TRACES -projektin päämäärien tavoittelussa. Heidän ammatillisen kehityksen tueksi tässä projektissa on tuotettu aiheeseen soveltuvaa oppimismateriaalia sekä ohjeistuksia.

Täydennyskoulutuskäsikirja nuorisotyöntekijöille sisältää opetussuunnitelman jatkuvan ammatillisen kasvun näkökulmasta koottuna.

Opetussuunnitelmassa esitellään 16 uutta digitaalisen ja sosiaalisen medialukutaidon oppimissisältöä, jotka on koottu kahdeksan eri teeman alle. Uudet resurssit ovat interatiivisia ja sisältävät runsaasti erilaisia medialähteitä. Työn ohella käytävä koulutus uudenlaisin näkökulmin opettaa nuorisotyöntekijät käyttämään luotuja materiaaleja tehokkaasti päivittäisissä aktiviteeteissa.

Projektipartnerit ovat käyneet harjoitusmateriaalit läpi yhteistyössä paikallisten nuoristyöntekijöiden kanssa ja arvioineet niiden laatua ennen harjoitusten sisällyttämistä lopulliseen opetussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelmamme ja harjoituksemme soveltuvat jokaiselle, joka on tekemisissä tai työskentelee nuorten kanssa. Materiaalien avulla opit, kuinka tukea nuorten medialukutaitoa sekä sosiaalisen median käyttöä kaikissa kehitysvaiheissa.

TRACES IO2 Täydennyskoulutuskäsikirja

Lataa

Katsele verkossa