ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ένα ανοικτό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί όταν επιτευχθεί και η ολοκλήρωση όλων των αναπτυξιακών εργασιών. Αυτή η εκδήλωση θα φέρει τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες μαζί, για να δοκιμάσουν και να αλληλεπιδράσουν με τη νέα σειρά πόρων ψηφιακής παιδείας που αναπτύχθηκαν.

Θα προσκαλέσουμε επαγγελματίες που εργάζονται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες σε διαφορετικούς οργανισμούς και δομές υποστήριξης (όπως για παράδειγμα οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, τοπικές οργανώσεις προσφύγων / μεταναστών και εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο).

Οι συμμετέχοντες θα παρέχουν ουσιαστικά σχόλια σχετικά με τους πόρους. Τα σχόλιά τους θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καταστούν οι πόροι πιο στοχευμένοι ανά χώρα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού των νέων κάθε χώρας.

Το έγγραφο πολιτικής θα επανεξεταστεί και θα επικυρωθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Τα εργαστήρια σε κάθε χώρα-εταίρο προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο / Ιούλιο 2020.