Εταίροι Προγράμματος

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

SEAL Cyprus

Η SEAL CYPRUS είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία, την διαιρεμένη πρωτεύουσα της Κύπρου. Τα μέλη μας προέρχονται και από τις δύο κοινότητες. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν εθελοντικές δράσεις σε κοινωνικά θέματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Εργαζόμαστε με συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων διαδραστικών εκπαιδευτικών μεθόδων για την παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεργαζόμαστε με άτομα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς του δημοσίου τομέα.

Contact information

διεύθυνση e-mail
projects@sealcyprus.org