Εταίροι Προγράμματος

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

The Rural Hub

H Rural Hub ιδρύθηκε ως ένωση από ομάδα επαγγελματιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης της υπαίθρου ως απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις της Ιρλανδίας. Από την ίδρυσή της το 2012, η The Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους κατοίκους και τις κοινοτικές ομάδες. Ειδικευόμαστε στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης και αναπτύξαμε διάφορες τοπικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτουσών αγροτικών νέων, των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και ψηφιακούς πόρους για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Cavan. Διαθέτουμε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο φορέων που υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση.

Contact information