Tietoa projektista

TRACES-projektin päätavoitteet ovat

 1. Tukea nuorten ammattilaisten jatkuvaa ammatillista kehitystä;

 2. Kehittää digi- ja medialukutaitoa koskevaa koulutusmateriaalia heikommassa asemassa oleville nuorille;

 3. Laatia suositusdokumentti, jolla edistetään heikommassa asemassa olevien nuorten vastuullista digitaalista kansalaisuutta.

  Tämän saavuttamiseksi kolme hankekumppania kehittävät ja testaavat innovatiivisia työkaluja viiden tuotoksen puitteissa: 
  1. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon oppimisresurssit
  2. Täydennyskoulutusohjelma nuorisotyöntekijöille
  3. Yhteistoiminnallinen verkko-oppimistietokanta
  4. Toimintapoliittinen asiakirja "Poliittiset suositukset kaikkien nuorten digitaalisen kansalaisuuden edistämiseksi digitaalisen nuorisotyön kautta Kyproksessa, Suomessa, Irlannissa ja Romaniassa"
  5. Ohjeet digitaalisen median kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille

 Suomessa hankkeesta vastaa Innoventum Oy ja hanke toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden, sekä kulttuuripalveluiden kanssa.