Digitaalisen & sosiaalisen median lukutaito -workshop

Tämä tapahtuma kokoaa nuorisotyöntekijät ja nuoret yhteen testaamaan uusia kehitettyjä digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon oppimisresursseja.

Kutsumme tapahtumaan nuorisoalan ammattilaisia, jotka työskentelevät heikommassa asemassa olevien nuorten kanssa eri järjestöissä ja tukirakenteissa (kuten esimerkiksi vammaisjärjestöt, paikalliset pakolais- / maahanmuuttajajärjestöt ja muut kumppanit).

Osallistujat antavat tärkeää palautetta kehitetyistä resursseista. Heidän palautettaan käytetään resurssien kehittämiseen maakohtaisemmiksi vastaamaan kunkin maan nuorisoväestön tarpeita.

Tapahtuman aikana esitellään myös tuotettu toimintapoliittinen asiakirja. 

Kunkin partnerimaan työpajat on tarkoitus järjestää kesä- / heinäkuussa 2020