IO1 - Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon oppimisresurssit

Projektikumppanit ovat tuottaneet yhdessä erilaisia digi- ja medialukutaitoa tukevia oppimisresursseja. Jokaista alla olevaa teemaa kohden on tuotettu kaksi eri sisältöä:

(1) Turvallisesti verkossa - Kuinka hallita omia tietojaan verkossa sekä suojata ne mahdollisilta vaaroilta, kuten identiteettivarkaus, tietojen kalastelu tai nettihuijaukset. Tämän teeman alla käsitellään myös yksityisyysasetuksia; mitä ne tarkoittavat ja mikä niiden vaikutus todella on käyttäjän näkökulmasta? 

(2) Todellinen & virtuaalinen identiteetti - Kuinka sovittaa yhteen minäkuva verkossa ja tosielämässä? Perehdytään omakuvan tunnistamiseen, omaan maineeseen ja ihmissuhteisiin. Tämän teeman käsittely auttaa nuoria hahmottamaan heidän elämäänsä digitaalisessa ympäristössä.

(3) Kommunikointi verkossa - Kuinka hyödyntää taitojaan positiiviseen kommunikaatioon ja suhteiden luomiseen verkossa? Tämän teeman käsittely rohkaisee nuoria ymmärtämään positiivista digikansalaisuutta ja verkossa liikkumisen eettisiä sääntöjä.

(4) Nettikiusaaminen - Mitä tehdä, jos kohtaa kiusaamista netissä? Tämän teeman käsittely auttaa nuoria ymmärtämään nettikiusaamisen seuraukset ja toimimaan itse aktiivisesti kiusaamisen torjumiseksi. 

(5) Digitaalinen jalanjälkesi - Kuinka huolehdit omasta yksityisyydestäsi ja toisaalta kunnioitat myös muiden yksityisyyttä? Tämän teeman käsittely auttaa nuoria pohtimaan verkoon jaettavaa sisältöä ennen sen julkaisua, sekä miettimään kuinka nettiin ladattu materiaali voi vaikuttaa heidän ja muiden elämään nyt ja tulevaisuudessa. 

(6) Lähdeviitteet & tekijänoikeudet - Tutustutaan sisällöntuottajien oikeuksiin sekä käyttäjien velvollisuuksiin. Teeman käsittely auttaa ymmärtämään sellaisia asioita kuten plagiointi, piratismi ja tekijänoikeudet. 

(7) Informaatiolukutaito - Kuinka löytää, arvioida ja hyödyntää saatavilla olevaa tietoa tehokkaasti. Teeman käsittely ohjeistaa nuoria arvioimaan verkosta sekä medialta  saatavan tiedon luotettavuutta, laatua sekä ajankohtaisuutta. 

(8) Verkkoturvallisuus - Kuinka nauttia internetin tarjoamista mahdollisuuksista vaarantamatta itseään tai käytössä olevia laitteita? Teeman käsittely auttaa nuoria erottamaan toisistaan epäsoveliaat sekä positiiviset kontaktit verkossa.

Resurssit löytyvät ja ovat vapaasti käytettävissä oppimisympäristö-sivulla.