IO4 - Toimintatapasuositukset

Digitalisaatio on mullistanut nuorten ihmisten elämää monin tavoin. Onkin syytä pohtia kehityksen uhkia ja mahdollisuuksia tutustumalla sosiaalisen median mahdollisuuksiin, opettamalla nuorille digitaitoja sekä kasvattamalla heidän medialukutaitoaan ja kykyään kriittiseen ajatteluun.

Projektipartnerit toivovat tekevänsä osansa "EU:n uudessa nuorisostrategiassa: Nuorten sitouttaminen, yhdistäminen ja voimaannuttaminen" omissa maissaan.

Toimintasuosituksissa tutkitaan kaikkien osapuolten roolia vastuulliseksi digikansalaiseksi kasvamisen varmistamisessa sekä medialukutaidon kasvattamisessa teknologian avulla.

Toimintapasuosituksissa esitellään myös työssä tapahtuvan oppimisen tärkeää roolia nuoriso-ohjaajien työssä, jotta korkealaatuisia oppimistuloksia voidaan saavuttaa erityisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Lopuksi toimintatapasuosituksissa arvioidaan myös projektipartnereiden kokemuksia kolmessa eri maassa, sekä tehdään ehdotuksia toimintapoliittisiin muutoksiin kokemusten perusteella. Dokumentissa pohditaan, miksi muutos olisi tarpeellista ja uuden mallin kehittely vaivan arvoista.

Toimintapasuositukset julkaistaan projektin verkkosivujen ohella myös  ISSUUssa.

TRACES IO4 POLICY PAPER FI

Lataa

Katsele verkossa