Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaito - työpaja

Traces-projektin tuotoksia esitellään työpajassa, joka on suunnattu nuorisotyöntekijöille. Paja tuo yhteen nuorisotyöntekijät ja nuoret kokeilemaan ja oppimaan uusista medialukutaitoresursseista ja niiden toteutuksesta. Erityistä iloa työpajasta on niille nuorisotyöntekijöille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa.

Osallistujat antavat myös tarpeellista palautetta luoduista resursseista. Tätä palautetta käytetään muovaamaan resursseista paremmin jokaiselle maalle soveltuvia, jotta ne sopivat varmasti kohdemaan nuorisolle.

Työpajassa tutustutaan myös toimintapoliittiseen asiakirjaan.

Työpajat pyritään järjestävään vuonna 2020.